Pomocne banki

Zanim rozpoczniemy batalię o kredyt hipoteczny, musimy najpierw zawrzeć ze sprzedającym nieruchomość lub deweloperem umowę przedwstępną. Pomocą w tym przypadku może służyć nam pośrednik , który na naszą prośbę sprawdzi wszystkie dostępne na rynku oferty i dokona porównania. Możemy także sami wybrać tę propozycję, która wyda nam się najbardziej korzystna. Kredyty hipoteczne w żadnym stopniu nie wymuszają na nas wyboru jednej opcji kredytowania. Możemy z powodzeniem skorzystać z ofert wielu placówek, w których następnie złożymy wszelkie potrzebne do starania się o kredyt, wnioski. Na którąkolwiek ze ścieżek się zdecydujemy, warto poznać najbardziej istotne elementy, które złożą się na koszty zaciągniętego zobowiązania. Kredyty hipoteczne opierają się dziś w dużej mierze na zmiennym oprocentowaniu. Składa się na nie zarówno marża banku jak i stopa procentowa WIBOR. A co to takiego stopa procentowa? Jest to nic innego jak cena, po której banki pożyczają sobie wzajemnie pieniądze. Wysokość tej kwoty kształtuje przede wszystkim koniunktura rynkowa, która w żaden sposób nie jest zależna od banków. W ich gestii jest za to marża kredytowa i to ona w największym stopniu wpływa na koszt zaciągniętego kredytu, który dla każdego klienta jest najbardziej istotny w chwili, gdy decyduje się wybrać najatrakcyjniejszą dla siebie ofertę.

Stopa oprocentowania kredytów

Jedynym składnikiem, które jest niezmienny w czasie spłacania zadłużenia, jest marża. Jej wysokość określają przede wszystkim suma wkładu własnego oraz kwota kredytu jak również kondycja finansowa kredytobiorcy. Kredyty hipoteczne opierają się przede wszystkim na trzymiesięcznej stopie procentowej WIBOR 3M. Każdy bank dokonuje uaktualnienia stopy procentowej na podstawie okresów podanych w umowie. Przeważnie odbywa się to co kwartał. W gruncie rzeczy zmienia się wysokość oprocentowania zarówno kredytu jak i rat. Bardzo istotna informacją jest to, że każdy z dostępnych na rynku banków, zawsze podaje oprocentowanie w skali roku. Kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu posiadają niezmienne stawki przez kilka pierwszych lat trwania umowy. Później kwota kredytu zmienia się w zależności od ustalonej marży na kredyt o zmiennym oprocentowaniu. Za udzielenie każdego kredytu banki naliczana prowizję. Jest to jednorazowa kwota wyliczana na podstawie wysokości otrzymanej sumy. Kwota ta waha się od 0 do 3 procent. Niższe stawki oprocentowania dotyczą przede wszystkim stałych klientów poszczególnych placówek bankowych. Jednak ci którzy dopiero zdecydowali się na współpracę z bankiem również są zobligowani do negocjowania stawek i warunków umowy.

Czy należy unikać ubezpieczenia kredytów?

Poziom marży jest o tyle ważny, że niektóre instytucje uzależnia od ich poziomu również wysokość prowizji. Dzięki temu mamy dostęp do równych wariantów kredytów, niską marżą i wysoką prowizją lub odwrotnie. Jeżeli jesteśmy właścicielami innej nieruchomości i planujemy jej sprzedaż celem szybszej spłaty zobowiązania, lepszym rozwiązaniem mogą okazać się kredyty hipoteczne z niską lub zerową prowizją i wyższą marżą może okazać się dużo korzystniejszy. Jeśli zaciągamy wysoki kredyt, również wysokość prowizji może sięgnąć kilku tysięcy złotych. Może być to znacznym obciążeniem dla naszego portfela. Kredyty hipoteczne to również szereg różnorakich ubezpieczeń. Te również wpływają na ich wysokość. Dlatego zanim podejmiemy decyzję dotyczącą konkretnego kredytu, należy bardzo dokładnie przemyśleć swoją decyzję. Przydatne mogą okazać się dostępne nieodpłatnie kalkulatory kredytowe, które w znacznym stopniu ułatwią nam życie pod kątem znalezienia odpowiedniego dla nas rozwiązania. Bardzo dobrym pomysłem może okazać się również zasięgnięcie opinii doradcy kredytowego, który rozwieje wszelkie nasze wątpliwości.

Zdolność kredytowa przedsiębiorstw

Każdy kto stara się o jakikolwiek kredyt musi uzyskać zgodę banku. Taką zgodę bank wystawi nam na podstawie naszej zdolności kredytowej. Ma ona szczególne znaczenie dla samego bezpieczeństwa banku i właśnie dlatego zawsze jest sprawdzana zanim bank udzieli nam kredytów. Są co prawda kredyty na dowód, ale zazwyczaj wzięcie takiego kredytu wiąże się z dosyć wysokimi odsetkami od niego. Zdolność kredytową definiuje Prawo Bankowe, które określa ją jako zdolność do spłacenia kredytu razem z odsetkami w terminie jaki został przewidziany w umowie. Bank udzielając kredytów ma określone wymagania odnośnie kredytobiorcy. Liczy się jego zdolność kredytowa, ale nie tylko. Klient ma obowiązek przedstawić w banku stosowne dokumenty, które poinformują bank o wszystkich informacjach, które są niezbędne, aby można było prawidłowo wyliczyć zdolność kredytową.

Zdolność kredytową można zwiększyć jeżeli bierzemy taki kredyt ze współmałżonkiem. Dochody będą większe i tym samym będzie większa szansa, na otrzymanie większej sumy kredytu. ponadto jeżeli mamy już jakiś kredyt, czy pożyczkę warto pomyśleć o ich wcześniejszej spłacie zanim zdecydujemy się na kolejny kredyt. Stan naszego majątku i efektywność gospodarowania firmy jaką posiadamy są najważniejszymi czynnikami, jakie wpływają na naszą zdolność kredytowania. Jeżeli analiza naszego przedsiębiorstwa pokaże, że naprawdę dobrze ono prosperuje i istnieje na rynku już jakiś czas, bank uzna, że udzielenie nam kredytu ma minimalny poziom ryzyka. Bank analizując przedsiębiorstwo stara się przewidzieć jaka będzie jego sytuacja ekonomiczna i finansowa w przyszłości. Nie jest to łatwa analiza, ale jest niezbędna jeżeli przedsiębiorca stara się o naprawdę wysoki kredyt. Przedsiębiorstwa zwykle, jeżeli już składają wniosek o kredyt chcą otrzymać dosyć wysoki ten kredyt i najczęściej będą go spłacać przez wiele lat. Bank musi mieć gwarancję, że tak wysoka pożyczka nie będzie dla przedsiębiorcy zbyt dużym obciążeniem i nie będzie on w stanie tego kredytu na czas spłacić. Badanie zdolności kredytowej ma na celu uniknięcie sytuacji, kiedy dłużnik nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie będzie w stanie pospłacać na czas swoich zobowiązań. Bank może wówczas przez wiele lat próbować odzyskać swoje pieniądze.

Dobre kredyty gotówkowe

Kredyt w banku to jeden z najpopularniejszych sposobów na zdobycie środków na bieżące wydatki. Oczywiście oprócz zaciągniętej kwoty trzeba jeszcze bankowi zwrócić odsetki, więc kredyt taki ma swój koszt. Jednak wybierając odpowiednią opcję w dobrym banku można dostać kredyt gotówkowy na korzystnych warunkach. Dobre kredyty gotówkowe można znaleźć na stronach internetowych poświęconych właśnie porównywaniu kredytów. Tam będziemy mogli określić preferowaną kwotę oraz warunki spłaty,  w tym czas spłacania zobowiązania. Według tych kryteriów znajdziemy wiele różnych ofert, z których będziemy mogli wybrać tą, która nas najbardziej interesuje.

enter image description here

Jednak zanim zdecydujemy się na załatwianie formalności kredytowych musimy dobrze się zastanowić, czy będziemy w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązania. Jeżeli jesteśmy pewni, ze nie będzie to dla nas problemem, to można udać się do oddziału banku, aby załatwić niezbędne formalności. Oczywiście kredytu nie dostaniemy od tak, ponieważ bank musi najpierw sprawdzić naszą zdolność kredytową, czyli potwierdzić to, czy rzeczywiście będziemy w stanie spłacić kredyt. Na szczęcie, jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, to warunki te nie są aż tak restrykcyjne, jak choćby w przypadku kredytów hipotecznych. Oczywiście, nie jest to regułą i będzie zależeć również od wysokości zaciąganego kredytu. Im wyższa kwota, czyli wyższa potencjalna strata banku w przypadku niespłacenia kredytu, tym warunki jego otrzymania będą bardziej restrykcyjne.

Różne może być podejście banków, jeżeli chodzi o formalności. Czasem jest to minimum i można załatwić kredyt przez internet, a w innym przypadku trzeba będzie postarać się o kilka zaświadczeń, takich jak zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, zgoda współmałżonka na wzięcie kredytu i inne, które potwierdzać będą nasza zdolność kredytową. Praktycznie w każdym przypadku znaczenie maja dane z Biura Informacji Kredytowej, gdzie bank jest w stanie sprawdzić, czy jesteśmy solidnymi dłużnikami. Chodzi po prostu o to, czy swoje wcześniejsze zobowiązania spłacaliśmy terminowo. Oczywiste jest, że dla banku znacznie pewniejszą osobą będzie ktoś, kto nie miał wcześniej problemu z uregulowaniem swoich zobowiązań kredytowych, niż ten, kto nie spłacał regularnie pieniędzy, które pożyczył. Oprócz tego wszystkiego możemy jeszcze zostać zapytani o zabezpieczenie w razie niewypłacalności. Zabezpieczeniem takim może być na przykład poręczenie innej osoby, zastaw, czy wykupienie ubezpieczenia kredytu.

Zawsze zaciągajmy jednak tylko takie kredyty, które jesteśmy w stanie spłacić. Jeżeli będziemy mieli problem ze spłaceniem jakiegoś kredytu, bank prawdopodobnie nie przyzna nam już kolejnego. Nie jest też dobrym rozwiązaniem zaciąganie drugiego kredytu, aby spłacić pierwszy. Ten sposób niczego nie rozwiązuje, a wręcz przeciwnie – wpadamy w błędne koło, z którego trudni wyjść. Gdy nie możemy spłacać rat terminowo, lepiej jest po prostu spróbować porozumieć się w tej kwestii z bankiem.

Hipoteka: jak przygotować się do procesu aplikacji?

Myślisz o uzyskaniu kredytu hipotecznego? Ten przewodnik pomoże ci zrozumieć proces składania wniosku o pożyczkę hipoteczną, różne dostępne opcje pożyczek i dlaczego powinieneś porozmawiać z doradcą.

enter image description here

W jaki sposób kredytodawcy sprawdzają, czy stać mnie na kredyt hipoteczny?

Skorzystaj z kalkulatora dostępności kredytu hipotecznego, aby dowiedzieć się, na jakie płatności możesz sobie pozwolić.Kredytodawcy będą wypracowywać dochód gospodarstwa domowego - w tym wynagrodzenie podstawowe i dodatkowe dochody otrzymywane z drugiej pracy, freelancing, świadczenia, prowizje lub premie.

Sprawdzanie dostępności cenowej jest procesem o wiele bardziej szczegółowym. Kredytodawcy biorą pod uwagę wszystkie twoje zwykłe rachunki domowe i wydatki, wraz z wszelkimi długami, takimi jak kredyty i karty kredytowe, aby upewnić się, że masz wystarczająco dużo, aby pokryć miesięczne spłaty kredytów hipotecznych.

Muszą także przeprowadzić "test warunków skrajnych", czy nadal można sobie pozwolić na spłatę kredytu hipotecznego, jeśli stopy procentowe mają wzrosnąć, lub jeśli przejdziesz na emeryturę, czy udasz na urlop macierzyński.

Ponadto, po złożeniu formalnego wniosku, aby zapoznać się z historią finansów i ocenić, ile może Ci za to zapłacić, dokonają weryfikacji kredytowej w agencji referencyjnej.

Jak przygotować się do aplikacji?

Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny skontaktuj się z głównymi agencjami informacji kredytowej i zamów swoje raporty kredytowe. Upewnij się, że nie ma niepoprawnych informacji o Tobie. Możesz to zrobić przez Internet za pośrednictwem płatnej usługi subskrypcji lub jednej z dostępnych obecnie bezpłatnych usług online.

Zacznij zbierać wszystkie dokumenty potrzebne do procesu składania wniosku o kredyt hipoteczny. Może to obejmować:

  • rachunki za media

  • dowód otrzymanych świadczeń

  • Formularz od twojego pracodawcy

  • odcinki wypłat za ostatnie trzy miesiące

  • paszport lub prawo jazdy (w celu potwierdzenia tożsamości)

  • wyciągi bankowe Twojego rachunku bieżącego za ostatnie trzy do sześciu miesięcy

  • oświadczenie o rachunkach od dwóch do trzech lat od księgowego, jeżeli prowadzi on działalność na własny rachunek

Bądź dokładny. Upewnij się, że informacje w formularzu wniosku pasują do dostarczonych dokumentów. Na przykład nie sumuj swojej pensji, jeśli kwota na odcinku wypłaty różni się od tej kwoty. Podaj szczegóły adresu nieruchomości, agenta nieruchomości i twojego prawnika.

To są podstawy - niektórzy kredytodawcy mogą prosić o więcej dokumentów. Pamiętaj, że kredytodawcy mogą mieć różne kryteria dotyczące przychodów i rozchodów.

Rosnąca popularność kredytów gotówkowych.

Popularność kredytów gotówkowych z miesiąca na miesiąc staje się coraz większa. Takie zobowiązanie na dowolny cel ma wiele zalet, które przekonują coraz więcej osób, aby z takiego zobowiązania skorzystały. Co wyróżnia kredyty gotówkowe na tle innych zobowiązań? Przede wszystkim jest to szybka wypłata gotówki, ograniczenie formalności do minimum jak również dosyć niskie oprocentowanie, które dla pozostałych usług finansowych stanowi sporą konkurencję. Kredyty gotówkowe są bardzo ciekawym rozwiązaniem jakie pozwala na szybkie zdobycie pieniędzy i wykorzystanie ich na dowolnie wybrany przez siebie cel. Możliwość przeznaczenia gotówki na dowolnie wybrany przez siebie cel pozwala kredytobiorcom na całkowitą swobodę. W przypadku wielu innych zobowiązań, cel na jaki zostaną przeznaczone pieniądze musi być dokładnie wskazany.

Czy kredyt gotówkowy musi być drogi?

Decydując się na kredyt gotówkowy na dowolny cel wiele osób liczy się z tym, że koszta takiego zobowiązania będą bardzo wysokie. Wcale nie musi tak być. Szukając najlepszych ofert kredytów gotówkowych można porównać oferty kilku banków i wybrać tą która jest dla nas najtańszym rozwiązaniem. Najlepsza oferta kredytu może nas zaskoczyć brakiem jakichkolwiek opłat dodatkowych związanych z uruchomieniem kredytu jak również z samą wysokością oprocentowania zobowiązania, która może być dosyć niska. Współczesne banki walczą między sobą o zdobycie zaufania klientów. Starają się w taki sposób konstruować swoje usługi, aby były one atrakcyjne dla jak największej liczby klientów. Promocyjne kredyty jakie można znaleźć na rynku zapewniają korzystne warunki ale wiele z nich wiąże się z ograniczeniami na jakie nie każdy klient zwraca uwagę. Osoba, która wie nieco więcej na temat kredytów gotówkowych ma większą szansę, że znajdzie taki kredyt, którego warunki będą naprawdę dobre. Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania na jakąkolwiek kwotę powinna być podejmowana w sposób przemyślany, a nie pochopnie. Powinniśmy być pewni, że kredyt jest jedynym rozwiązaniem naszych problemów finansowych. Trzeba mieć pewność, że jeżeli już to zobowiązanie zaciągniemy uda nam się je spłacić. Ważnym czynnikiem jest sprawdzenie wysokości Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania.

Obecnie bardzo popularne stają się także kredyty chwilówki, często pierwsza z pożyczek jest zupełnie darmowa - zobacz oferty na https://www.17bankow.com/chwilowki.

Kredyt gotówkowy na 28 000 złotych na okres spłaty 32 miesiące.

Kredyt gotówkowy na kwotę 28 000 złotych z okresem spłaty wynoszącym 32 miesiące sprawdzimy w trzech różnych bankach. Porównamy ze sobą db kredyt gotówkowy w Deutsche Banku, kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK oraz kredyt gotówkowy oferowany przez mBank. Deutsche Bank i jego db Kredyt Gotówkowy cieszą się ostatnią coraz większa popularnością wśród klientów. Sprawdźmy dlaczego tak się dzieje. Oprocentowanie na jakie możemy liczyć wynosi tutaj obecnie 6,90% w skali roku. Prowizja jaką nalicza bank za udzielenie zobowiązania stanowi 10,50% jego kwoty. Bank daje możliwość zaciągnięcia kredytu na kwotę od 1.000,00 złotych do maksymalnie 200.000,00 złotych. Okres kredytowania natomiast wynosi tutaj od 1 miesiąca do 120 miesięcy. Bank wymaga od kredytobiorcy przedstawienia oświadczenia o zarobkach. Oprocentowanie kredytu można z bankiem negocjować, jak również bez żadnych konsekwencji można je spłacić przed czasem. W przypadku naszej kwoty kredytu na 28 000 na okres spłaty wynoszący 32 miesiące, RRSO będzie mieć wysokość 15,59% w skali roku. Raty miesięczne będą po 1 061 złotych, a łączna kwota jaką będzie mieć kredytobiorca do spłacenia będzie wynosiła 33 963 złote. Kredyt będzie go kosztował prawie 6 tysięcy złotych.

Kredyt gotówkowy jaki oferuje Bank Zachodni WBK oprocentowany jest nominalnie na 7,99% w skali roku. Za jego udzielenie bank pobiera prowizję w wysokości 9,99% kwoty zobowiązania. Można tutaj pożyczyć od 1 000 złotych do maksymalnie 150 tysięcy złotych z okresem kredytowania wynoszącym aż 120 miesięcy. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest przedstawienie w banku oświadczenia o zarobkach. RRSO dla naszego kredytu ma wartość 16,48% w skali roku. Raty będą po 1 071 złotych. Daje nam to całkowity koszt kredytu w wysokości 34 297 złotych. Kredyt będzie kosztował nieco ponad 6 tysięcy złotych. Kredyt gotówkowy jaki oferuje mBank jest kredytem z oprocentowaniem nominalnym wynoszącym 8,99% w skali roku. Za jego udzielenie pobierana jest prowizja w wysokości 12,99% jego kwoty. Tutaj pożyczymy od 1 000 złotych do 150 tysięcy złotych. Maksymalny okres kredytowania tutaj wynosi 84 miesiące. Bez oświadczenia o zarobkach bank nie przyzna nam tej kwoty kredytu. Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania dla naszej kwoty kredytu będzie równa 20,19% w skali roku. Każda z rat będzie po 1 115 złotych. Kwota jaką przyjdzie oddać do banku wyniesie 35 699 złotych, co daje nam koszt kredytu w wysokości prawie 7 700 złotych. W porównaniu do dwóch poprzednich oferta ta ostatnia jest znacząco droższym rozwiązaniem.

Kredyt hipoteczny na ponad milion.

Kredyt hipoteczny w Banku BPH TFI.

enter image description here

Kredytobiorca, który zamierza kupić mieszkanie o wartości 2 milionów złotych, raczej nie będzie w stanie uzbierać całej tej kwoty. Musiałby być przedsiębiorcą, który ma naprawdę dużą firmę. W naszym przypadku udało mu się uzbierać kwotę 300 tysięcy złotych. Pozostałe 1 700 000 złotych che rozłożyć na kredyt hipoteczny. Jako, że jest to spora kwota, będzie on zmuszony rozłożyć ją na okres spłaty wynoszący 30 lat. Jest to zobowiązanie długoterminowe, a i tak można przewidzieć, że raty takiego kredytu hipotecznego nie będą małe. Zaczniemy od sprawdzenia jak będzie wyglądał taki kredyt w Banku BPH TFI. Tutaj raty miesięczne będą stałe i w wysokości 7 094 złotych. Z pewnością zwykły przeciętny człowiek nie mógłby pozwolić sobie na tak wysokie raty kredytu. Oprocentowanie nominalne tego kredytu nie jest bardzo wysokie i równe 2.92% w skali roku. Do kosztów kredytu trzeba doliczyć marże banku w wysokości 1,2%. WIBOR jest na poziomie 1,72%. Ten kredyt hipoteczny wygeneruje nam łączną kwotę jaką oddamy do banku w wysokości 2 553 887 złotych. Kwota jest naprawdę ogromna. Kredyt będzie kosztował łącznie 853 887 złotych. Oddamy do banku prawie milion więcej niż pożyczyliśmy. Jest to różnica na jaką nie każdy może sobie pozwolić, sprawdź dobre oferty na kredytowy-market.pl, a także dobre rady.

Kredyt hipoteczny w Banku Polskim.

Na stałe raty możemy liczyć również wybierając kredyt hipoteczny w Banku Polskim. Każda z 360 rat będzie po 7 186 złotych. Jest to duża rata i bank przyznając kredyt na tak wysoką kwotę musi mieć pewność, że kredytobiorca ma na tyle wysokie dochody, że będzie w stanie taką ratę wpłacać. Oprocentowanie nominalne jak wiadomo jest jednym z głównych elementów jakie mają wpływ na koszt kredytu. W tej ofercie oprocentowanie ma wartość 3,02% w skali roku. Marża dla banku jest wyliczana jako 1.30% kwoty pożyczki. WIBOR ma wartość 1.72%. Wybierając ten kredyt hipoteczny kwota jaką trzeba będzie oddać do banku będzie wynosiła 2 586 823 złotych. Zobowiązanie to będzie nas kosztowało 886 823 złotych. Porównując ze sobą obie oferty tańszym rozwiązaniem będzie wybór kredytu w Banku BPH TFI. Różnica w kosztach wynosi około 30 tysięcy złotych. Różnica jest widoczna i jeżeli mamy możliwość wybrania pierwszej z ofert warto to zrobić.

Lokata a konto oszczędnościowe

Chcąc rozpocząć oszczędzanie i ulokować swoje oszczędności w banku z pewnością każdy z nas stanie przed jednym bardzo istotnym wyborem. Na o się zdecydować na lokatę bankową czy też może na konto oszczędnościowe. Prawdę mówiąc nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie ponieważ zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie będzie miało swoje wady jak i zalety. Korzyści będą te uzależnione od naszej sytuacji, potrzeb a nawet od oczekiwań. Możemy bez obaw porównać z sobą jedno i drugie rozwiązanie jednak odpowiedz na to które z nich będzie dla nas lepsze, zależy tylko od nas samych.

Lokata w banku

Lokata to nic innego jak zawarcie umowy na określony czas. Decydując się na to rozwiązanie już z góry wiemy jakich odsetek możemy się spodziewać jeżeli oczywiście oprocentowanie jest stałe. Stałe oprocentowanie jest w tym przypadku ogromną zaletą ponieważ bank nie może wówczas zmienić warunków w czasie trwania umowy.

Konto oszczędnościowe

Zakładając konto oszczędnościowe decydujemy się na założenie dodatkowego rachunku z oprocentowaniem, na które w każdej chwili możemy wpłacić swoje środki, ale również je wypłacić. Minusem jest to, że stawka oprocentowania jest zmienna i bank w każdej chwili może zmienić warunki umowy a co za tym idzie stawkę procentową, chyba że bank wcześniej zobowiąże się do utrzymania warunków umowy. Plusem kona oszczędnościowego jest jednak to, że możemy wyciągnąć z niego swoje pieniądze praktycznie w każdej chwili i to bez utraty odsetek. Odsetki zostaną wówczas naliczone za faktyczny czas zdeponowania pieniędzy. W przypadku lokaty, wcześniejsze jej zerwanie oznacza zwrot tylko i wyłącznie wpłaconego kapitału, nie ma co liczyć wówczas na odsetki, są one naliczane ale tylko w nielicznych przypadkach.

Zerwanie lokaty

Zerwanie lokaty jest możliwe ale nie opłacalne gdyż tracimy wówczas wszystkie zgromadzone odsetki. Do lokaty w banku nie możemy też dopłacać pieniędzy. Jeżeli w tym czasie zgromadzimy dodatkową kwotę pieniędzy którą również chcielibyśmy ulokować nie pozostaje nam nic innego jak tylko założenie drugiej lokaty. Dlatego też jeżeli z góry wiemy że będziemy chcieli co jakiś czas odkładać pewną sumę pieniędzy wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie dla nas konto oszczędnościowe. Możemy traktować takie rozwiązanie tylko jako etap przejściowy do zaoszczędzenia większej sumy pieniędzy, a następnie będziemy mogli ulokować oszczędności na lokacie bankowej.

Hipoteka.

Pojęcie hipoteki.

enter image description here

Hipoteka jest jednym z rzeczowych sposobów zabezpieczenia kredytu. Jest to nic innego jak ograniczone prawo rzeczowe na konkretnej nieruchomości, a także na wybranych prawach. Takimi prawami może być wierzytelność zabezpieczona hipotecznie, czy też własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Takie ograniczenie ma za zadanie zabezpieczyć wierzytelności jakie wynikają ze wskazanego stosunku prawnego. Na mocy takiego stosunku, wierzyciel ma prawo dochodzić zaspokojenia z nieruchomości. Hipoteka przypisana jest do nieruchomości bez względu na to kto będzie jej właścicielem za jakich czas. Może być tak, że nieruchomość zostanie sprzedana, a i tak będzie ciążyła na niej hipoteka. Wierzyciel tym samym może dochodzić swojego prawa od kogokolwiek kto będzie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, do której wpisana została hipoteka. Wiedząc, że kupujemy mieszkanie z hipoteką powinniśmy się dobrze zastanowić nad taką transakcją, aby nie żałować. Wiele osób, które sprzedaje takie nieruchomości specjalnie nie mówi o hipotece. Właściciel nieruchomości jest dłużnikiem hipotecznym, zaś osoba uprawniona z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny.

Po co jest hipoteka i na jakich prawach działa.

W Polsce dokumenty hipoteki zostały zidentyfikowane już w czternastym wieku, a dokładniej od 1588 roku konstytucja sejmowa ustaliła działanie hipoteki. Można ją ustanowić w drodze czynności prawnych, na podstawie orzeczenia jakie wyda sąd, lub na podstawie decyzji wydanej przez odpowiedni organ podatkowy. Taką decyzję może wydać Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też KRUS. Należy wiedzieć, że hipoteka powstaje dopiero w momencie, kiedy zostaje wpisana do księgi wieczystej. Ujawnia się ją w dziale czwartej księgi wieczystej. Hipotekę wpisuje się do księgi wieczystej na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości jaka ma zostać obciążona hipotekę. Musi być to złożone w formie aktu notarialnego. Jest kilka innych podstaw do wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Zalicza się do nich między innymi postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, a także tytuł wykonawczy i postanowienie prokuratora. Hipoteka może zostać również wpisana na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej, czy też w momencie, kiedy konieczne jest zarządzenie zabezpieczenia. Co do podmiotu hipoteki może ona obciążać nieruchomość, ale nie tylko. Przedmiotem hipoteki może być również użytkowanie wieczyste, wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie, ja też spółdzielcze prawo do lokalu.

Lokata 1000 złotych na rok.

Mając wolne tysiąc złotych możemy wpłacić je na roczną lokatę. Nasze pieniądze nie będą bez użytecznie leżały na koncie i co ważne uda nam się nieco je powiększyć. Sprawdźmy kilka ofert z jakich obecnie możemy skorzystać. Zacznijmy od oferty EKO Lokaty z bonusem jaką przygotował BOŚ Bank. Po roku nasza kwota tysiąca złotych zwiększy się o 17,01 złotych. Jest to możliwe dzięki oprocentowaniu 2,1%, które jest stałe przez cały czas trwania lokaty. Stałe oprocentowanie lokaty ma to do siebie, że możemy sami oszacować ile uda nam się zarobić na koniec lokaty. EKO Lokatę z bonusem możemy założyć dysponując kwotą minimum tysiąca złotych. Jest to oferta jaką bank stworzył z myślą zarówno o stałych klientach jak i o tych, którzy pierwszy raz chcą skorzystać z oferty tego banku. Bez problemu założymy lokatę online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Oczywiście możemy ją założyć również w oddziale banku, jeżeli uważamy, że jest to lepsze rozwiązanie. Kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu i jeżeli zerwiemy lokatę przed czasem wszystkie te odsetki utracimy bezpowrotnie. Oferta objęta jest Bankowym Funduszem Gwarancyjnym co jest bardzo ważne. Nikt nie chciałby stracić swoich oszczędności z przyczyn, które w żaden sposób nie zależały od niego. Gwarancja zapewnia nas, ze nie utracimy naszych ciężko zarobionych pieniędzy.

enter image description here

Bank GBŻ Optima dla swoich stałych i tych nowych klientów przygotował ofertę Lokaty Standardowej 12 M. Po roku, przy oprocentowaniu 2% nasze oszczędności zwiększą się o kwotę 16,20 złotych. Zakres lokaty zaczyna się od tysiąca złotych co pozwala na skorzystanie z oferty bardzo dużej liczbie klientów. Mamy możliwość założenia lokaty online, co jest dużym udogodnieniem. Można założyć lokatę bez konieczności wychodzenia z domu. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, zaś oprocentowanie przez cały okres jest stałe. Całkowita utrata odsetek jest konsekwencją wcześniejszego zamknięcia lokaty. Zanim zdecydujemy się na jakąkolwiek lokatę powinniśmy mieć pewność, że ulokowane środki pieniężne przez ten czas nie będą nam potrzebne. Jeżeli nie mamy takiej pewności lepiej jest założyć lokatę na krótszy odcinek czasu. Zawsze łatwiej jest wytrzymać do zakończenia lokaty, niż gdyby była ona założona na rok czy na dwa lata. Można zakładać lokatę co miesiąc lub skorzystać z lokaty nocnej i tym samym mieć pełny dostęp do naszych środków pieniężnych. Lokaty są bez wątpienia najbezpieczniejszym sposobem na powiększanie naszych oszczędności. Są objęte gwarancją BFG co sprawia, że są niemal bez żadnego ryzyka.