Lokata a konto oszczędnościowe

Chcąc rozpocząć oszczędzanie i ulokować swoje oszczędności w banku z pewnością każdy z nas stanie przed jednym bardzo istotnym wyborem. Na o się zdecydować na lokatę bankową czy też może na konto oszczędnościowe. Prawdę mówiąc nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie ponieważ zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie będzie miało swoje wady jak i zalety. Korzyści będą te uzależnione od naszej sytuacji, potrzeb a nawet od oczekiwań. Możemy bez obaw porównać z sobą jedno i drugie rozwiązanie jednak odpowiedz na to które z nich będzie dla nas lepsze, zależy tylko od nas samych.

Lokata w banku

Lokata to nic innego jak zawarcie umowy na określony czas. Decydując się na to rozwiązanie już z góry wiemy jakich odsetek możemy się spodziewać jeżeli oczywiście oprocentowanie jest stałe. Stałe oprocentowanie jest w tym przypadku ogromną zaletą ponieważ bank nie może wówczas zmienić warunków w czasie trwania umowy.

Konto oszczędnościowe

Zakładając konto oszczędnościowe decydujemy się na założenie dodatkowego rachunku z oprocentowaniem, na które w każdej chwili możemy wpłacić swoje środki, ale również je wypłacić. Minusem jest to, że stawka oprocentowania jest zmienna i bank w każdej chwili może zmienić warunki umowy a co za tym idzie stawkę procentową, chyba że bank wcześniej zobowiąże się do utrzymania warunków umowy. Plusem kona oszczędnościowego jest jednak to, że możemy wyciągnąć z niego swoje pieniądze praktycznie w każdej chwili i to bez utraty odsetek. Odsetki zostaną wówczas naliczone za faktyczny czas zdeponowania pieniędzy. W przypadku lokaty, wcześniejsze jej zerwanie oznacza zwrot tylko i wyłącznie wpłaconego kapitału, nie ma co liczyć wówczas na odsetki, są one naliczane ale tylko w nielicznych przypadkach.

Zerwanie lokaty

Zerwanie lokaty jest możliwe ale nie opłacalne gdyż tracimy wówczas wszystkie zgromadzone odsetki. Do lokaty w banku nie możemy też dopłacać pieniędzy. Jeżeli w tym czasie zgromadzimy dodatkową kwotę pieniędzy którą również chcielibyśmy ulokować nie pozostaje nam nic innego jak tylko założenie drugiej lokaty. Dlatego też jeżeli z góry wiemy że będziemy chcieli co jakiś czas odkładać pewną sumę pieniędzy wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie dla nas konto oszczędnościowe. Możemy traktować takie rozwiązanie tylko jako etap przejściowy do zaoszczędzenia większej sumy pieniędzy, a następnie będziemy mogli ulokować oszczędności na lokacie bankowej.

Hipoteka.

Pojęcie hipoteki.

enter image description here

Hipoteka jest jednym z rzeczowych sposobów zabezpieczenia kredytu. Jest to nic innego jak ograniczone prawo rzeczowe na konkretnej nieruchomości, a także na wybranych prawach. Takimi prawami może być wierzytelność zabezpieczona hipotecznie, czy też własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Takie ograniczenie ma za zadanie zabezpieczyć wierzytelności jakie wynikają ze wskazanego stosunku prawnego. Na mocy takiego stosunku, wierzyciel ma prawo dochodzić zaspokojenia z nieruchomości. Hipoteka przypisana jest do nieruchomości bez względu na to kto będzie jej właścicielem za jakich czas. Może być tak, że nieruchomość zostanie sprzedana, a i tak będzie ciążyła na niej hipoteka. Wierzyciel tym samym może dochodzić swojego prawa od kogokolwiek kto będzie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, do której wpisana została hipoteka. Wiedząc, że kupujemy mieszkanie z hipoteką powinniśmy się dobrze zastanowić nad taką transakcją, aby nie żałować. Wiele osób, które sprzedaje takie nieruchomości specjalnie nie mówi o hipotece. Właściciel nieruchomości jest dłużnikiem hipotecznym, zaś osoba uprawniona z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny.

Po co jest hipoteka i na jakich prawach działa.

W Polsce dokumenty hipoteki zostały zidentyfikowane już w czternastym wieku, a dokładniej od 1588 roku konstytucja sejmowa ustaliła działanie hipoteki. Można ją ustanowić w drodze czynności prawnych, na podstawie orzeczenia jakie wyda sąd, lub na podstawie decyzji wydanej przez odpowiedni organ podatkowy. Taką decyzję może wydać Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też KRUS. Należy wiedzieć, że hipoteka powstaje dopiero w momencie, kiedy zostaje wpisana do księgi wieczystej. Ujawnia się ją w dziale czwartej księgi wieczystej. Hipotekę wpisuje się do księgi wieczystej na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości jaka ma zostać obciążona hipotekę. Musi być to złożone w formie aktu notarialnego. Jest kilka innych podstaw do wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Zalicza się do nich między innymi postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, a także tytuł wykonawczy i postanowienie prokuratora. Hipoteka może zostać również wpisana na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej, czy też w momencie, kiedy konieczne jest zarządzenie zabezpieczenia. Co do podmiotu hipoteki może ona obciążać nieruchomość, ale nie tylko. Przedmiotem hipoteki może być również użytkowanie wieczyste, wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie, ja też spółdzielcze prawo do lokalu.

Lokata 1000 złotych na rok.

Mając wolne tysiąc złotych możemy wpłacić je na roczną lokatę. Nasze pieniądze nie będą bez użytecznie leżały na koncie i co ważne uda nam się nieco je powiększyć. Sprawdźmy kilka ofert z jakich obecnie możemy skorzystać. Zacznijmy od oferty EKO Lokaty z bonusem jaką przygotował BOŚ Bank. Po roku nasza kwota tysiąca złotych zwiększy się o 17,01 złotych. Jest to możliwe dzięki oprocentowaniu 2,1%, które jest stałe przez cały czas trwania lokaty. Stałe oprocentowanie lokaty ma to do siebie, że możemy sami oszacować ile uda nam się zarobić na koniec lokaty. EKO Lokatę z bonusem możemy założyć dysponując kwotą minimum tysiąca złotych. Jest to oferta jaką bank stworzył z myślą zarówno o stałych klientach jak i o tych, którzy pierwszy raz chcą skorzystać z oferty tego banku. Bez problemu założymy lokatę online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Oczywiście możemy ją założyć również w oddziale banku, jeżeli uważamy, że jest to lepsze rozwiązanie. Kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu i jeżeli zerwiemy lokatę przed czasem wszystkie te odsetki utracimy bezpowrotnie. Oferta objęta jest Bankowym Funduszem Gwarancyjnym co jest bardzo ważne. Nikt nie chciałby stracić swoich oszczędności z przyczyn, które w żaden sposób nie zależały od niego. Gwarancja zapewnia nas, ze nie utracimy naszych ciężko zarobionych pieniędzy.

enter image description here

Bank GBŻ Optima dla swoich stałych i tych nowych klientów przygotował ofertę Lokaty Standardowej 12 M. Po roku, przy oprocentowaniu 2% nasze oszczędności zwiększą się o kwotę 16,20 złotych. Zakres lokaty zaczyna się od tysiąca złotych co pozwala na skorzystanie z oferty bardzo dużej liczbie klientów. Mamy możliwość założenia lokaty online, co jest dużym udogodnieniem. Można założyć lokatę bez konieczności wychodzenia z domu. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, zaś oprocentowanie przez cały okres jest stałe. Całkowita utrata odsetek jest konsekwencją wcześniejszego zamknięcia lokaty. Zanim zdecydujemy się na jakąkolwiek lokatę powinniśmy mieć pewność, że ulokowane środki pieniężne przez ten czas nie będą nam potrzebne. Jeżeli nie mamy takiej pewności lepiej jest założyć lokatę na krótszy odcinek czasu. Zawsze łatwiej jest wytrzymać do zakończenia lokaty, niż gdyby była ona założona na rok czy na dwa lata. Można zakładać lokatę co miesiąc lub skorzystać z lokaty nocnej i tym samym mieć pełny dostęp do naszych środków pieniężnych. Lokaty są bez wątpienia najbezpieczniejszym sposobem na powiększanie naszych oszczędności. Są objęte gwarancją BFG co sprawia, że są niemal bez żadnego ryzyka.

Bezpieczeństwo współpracy z firmami pożyczkowymi

Kredytobiorca chce zaciągnąć zawsze najtańszy, ale też bezpieczny kredyt gotówkowy i w razie problemów ze spłatą po prostu przejść negocjacje z doradcą kredytowym w celu ustalenia nowych warunków spłaty zobowiązania. Niestety nie zawsze takie rozwiązanie wchodzi w grę. Bezpieczeństwo współpracy z firmami pożyczkowymi bazuje na kilku strategiach. O najważniejszych z nich przeczytasz w artykule.

enter image description here

Umowa z firmami pożyczkowymi, a kwestie bezpieczeństwa

Wskazówka dotycząca czytania umów kredytowych przed podpisaniem wydaje się śmieszna. Z raportów branżowych wynika jednak, że wielu kredytobiorców nie wie dokładnie pod czym składa podpis. Firmy pożyczkowe oczywiście informują o warunkach zobowiązania w regulaminie i w dopasowanym formularzu na stronie internetowej. W umowach kredytowych czasami dochodzi do wprowadzenia klauzul niedozwolonych, przez które dochodzi do rozwoju nadmiernego ryzyka dla kredytobiorcy. Studiowanie regulaminu, umowy i formularzy informacyjnej warto uznać za podstawowy czynnik bezpieczeństwa. W kancelariach prawnych znajdziesz dział analizy umów kredytowych. Przy większym kredycie wizyta u prawnika to bardzo dobry pomysł. Zwróć również uwagę na promocje w branży kredytowej. Większość promocji charakteryzuje się limitem. Po przekroczeniu konkretnego okresu wracasz do normalnych warunków spłaty, często bardzo wysokich. Przed podpisaniem umowy kredytowej sprawdź również wiarygodność firmy pożyczkowej. Teraz firmy pożyczkowe to najczęściej spółki prawa handlowego. Wynika to z nowych warunków prawnych. Zobacz, czy firma pożyczkowa posiada oddział stacjonarny, czy funkcjonuje jedynie w przestrzeni multimedialnej. Nie zgadzaj się też na wprowadzanie nadmiernych zabezpieczeń w porównaniu do sugerowanej kwoty kredytu gotówkowego.

Bezpieczne kredytowanie to najważniejszy cel

Zasady bezpieczeństwa przy pozyskiwaniu kredytu gotówkowego zastosujesz właściwie za każdym razem. Obecnie prawo zmienia się na korzyść kredytobiorców, szczególnie pod względem kształtowania kosztów pozaodsetkowych. Nie musisz obawiać się złych umów, bo w razie czego wystarczy zgłoszenie do rzecznika praw konsumentów. Czy twoim zdaniem bezpieczeństwo zaciągania kredytów gotówkowych poprawiło się w gospodarce?

Najlepsze lokaty na rynku.

enter image description here W dzisiejszych czasach jest tak wiele ciekawych ofert lokat, że można wybierać i przebierać dowoli. Każdy z banków stara się w taki sposób przygotować swoje oferty, aby jak najwięcej klientów z nich skorzystało. Wysoki procent na powitanie oferuje nam mBank. Jest on równy 3,5%. Jest to obecnie najwyższe oprocentowanie na jakie możemy liczyć w ofertach przygotowanych przez mBank. Jest to rodzaj lokaty kwartalnej, którą można otworzyć mając do dyspozycji jedynie pięćset złotych. Kwota maksymalna jaką możemy wpłacić na tą lokatę wynosi dziesięć tysięcy złotych. Jeżeli zdarzy nam się sytuacja, w której przyjdzie nam przed czasem zerwać lokatę nie będziemy ponosić z tego tytułu żadnych opłat. Można założyć tylko jedną taką lokatę i można ją odnowić automatycznie po trzech miesiącach. W przypadku, kiedy przedterminowo wypłacimy środki pieniężne z lokaty stopa procentowa będzie wynosiła jedynie 0,1%. Open Finance Oferuje nam lokaty na przyszłość dziecka. Już dziś warto zastanowić się jak będzie ona wyglądała u odłożyć na nią jakieś wolne pieniądze. Można do tego wykorzystać program 500 plus. Są to dodatkowe pieniądze jakich jeszcze do niedawna nie było i warto je zainwestować w przyszłość dziecka.

Oferty lokat w Getin Banku.

Getin Bank przygotował dla swoich klientów kilka ciekawych propozycji lokat bankowych. Można znaleźć coś dla siebie, co będzie pod każdym względem idealne. Jedną z takich ofert jest lokata Na nowe środki. Oprocentowanie nominalne na jakie możemy liczyć to 2% w skali roku, przy lokacie na okres czterech miesięcy. Lokatę można założyć mając minimum pięćset złotych. Maksymalna kwota jaką możemy wpłacić na lokatę do dwieście tysięcy złotych. Kolejną z ofert Getin Banku jest lokata progresywna. Tutaj bank oferuje nam oprocentowanie nominalne 1,85% w skali roku. Lokatę można założyć na okres dwunastu miesięcy mając do dyspozycji jedyne pięćset złotych. Tradycyjna lokata w Getin Banku ma oprocentowanie nominalne od 1,75% do 1,85% w skali roku. Można ją założyć na okres jednego kwartału lub na pół roku. Kwota minimalna potrzebna do uruchomienia lokaty to zaledwie pięćset złotych.

Toyota Bank przygotowując swoje oferty chce, aby były one łatwe w obsłudze i bezpieczne. Większość lokat można założyć przez internet lub przez telefon. Ciekawą ofertą jest lokata Pewny Zysk w 160 dni. Jak sama nazwa wskazuje lokatę zakłada się na okres 160 dni i co ważne można to zrobić bez wychodzenia z domu. Lokatę można założyć w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, dzięki temu, że oferta jest dostępna w systemie bankowości elektronicznej. Lokata ma oprocentowanie nominalne w wysokości 2,25% w skali roku. Jedna lokata może być założona na kwotę od trzech do trzynastu tysięcy złotych. Klient maksymalnie może założyć dziesięć lokat tego typu i w stu procentach może nimi zarządzać za pośrednictwem internetu.

Oferty Idea Banku.

Idea Bank jest jednym z popularniejszych banków jeżeli chodzi o lokaty. Ma w swojej ofercie ich co najmniej kilka. Jedną z nich jest Lokata Happy do 4%. Jest to propozycja dla nowych klientów banku. Oprocentowanie uzależnione jest od okresu na jaki została założona lokata. Jeżeli na dwa miesiące oprocentowanie będzie wynosiło 4% w skali roku, ale jeżeli założymy ją na miesiąc spadnie ono do 3%. Lokatę można założyć mając do dyspozycji kwotę pięciuset złotych i to bez konieczności zakładania konta bankowego i bez żadnych dodatkowych produktów. Lokata Happy Plus ma oprocentowanie 2,5% i również jest dla nowych klientów. Można na nią ulokować kwotę do stu tysięcy złotych.

Ryzyko w działalności prywatnych firm pożyczkowych

Udzielanie kredytów krótkoterminowych przez prywatne firmy, tzw. parabanki to zadanie trudne, ale jednocześnie opłacalne. Według analiz branżowych praktycznie trzydzieści procent gospodarstw domowych w Polsce posiada pewne formy zadłużenia. Ryzyko w działalności prywatnych firm pożyczkowych występuje na dość wysokim poziomie. Poza tym sektor pozabankowy mierzy się z mocno zmiennym otoczeniem konkurencyjnym. W artykule otrzymasz informacje o czynnikach ryzyka występujących w parabankach i zobaczysz, jakie działania podejmuje się w celu ograniczenia niekorzystnych elementów.

enter image description here

Konkurencja w branży udzielania kredytów krótkoterminowych

Pierwszy czynnik ryzyka rozwoju sektora parabankowego to wzmożona konkurencja ze strony alternatywnych form zadłużenia. To głównie pożyczki społecznościowe i rozwój stron, gdzie kredyt można pozyskać bezpośrednio od inwestora indywidualnego, np. na cele zadłużeniowe. Korzystacie z kredytów krótkoterminowych u inwestorów indywidualnych jest mocno elastyczne, a umowa bazuje przede wszystkim na kodeksie cywilnym, a nie na ustawie o kredycie konsumenckim, czy tym bardziej na prawie bankowym. Większość parabanków funkcjonuje w internecie, na dojazd i w oddziałach stacjonarnych. Chwilówki przekazuje się kredytobiorcom nawet ze słabą zdolnością kredytową. Agencji parabanków podchodzą mocno indywidualnie do analizy zdolności kredytowych, chociaż zgodnie z normami posługują się również bazami Biura Informacji Kredytowej. Stabilność sektora finansowego jest bowiem ważna dla Komisji Nadzoru Finansowego. Parabanki walczą z konkurencją również przez zawrotne wydatki na reklamy.

Problem kosztów pozaodsetkowych

Na sektor parabankowy pada widmo lichwiarskich zobowiązań, w których odsetki karne przekraczają więcej niż 100% kwoty pożyczki. Ustawa antylichwiarska i nowe reguły obmyślane przez Ministerstwo Sprawiedliwości (według najnowszych doniesień) zmienią układ w kosztach pozaodsetkowych na korzyść konsumentów. To dobra wiadomość, ponieważ pożyczki lichwiarskie wpływają negatywnie na wiarygodność całego rynku. Parabank standardowo podaje koszty zobowiązania klientowi, bo tak nakazuje ustawa o kredycie konsumenckim. Natomiast dodatkowe opłaty, np. za dojazd do klienta i wypłatę gotówki po prostu się ukrywa. Oczywiście tylko niewielki odsetek firm pożyczkowych działa w taki sposób, ale jednak zachowanie rzutuje na obrazie całej branży. Koszty pozaodsetkowe można ocenić samodzielnie, np. przez bezpłatne porównywarki kredytów gotówkowych i naturalnie przez dokładne studiowanie regulaminów.

Programy socjalne w społeczeństwie

Chwilówki to kredyty krótkoterminowe udzielane do kilku tygodni. Chwilówka to szansa na poprawienie płynności gospodarstwa domowego w krytycznych sytuacjach, np. w czasie choroby. Obecnie nawet programy socjalne na czele z 500+ rywalizują z popytem na kredyty krótkoterminowe. Rodziny z dofinansowaniem spłacają według statystyk w pierwszej kolejności zaległe raty kredytów krótkoterminowych, a później zaczynają oszczędzać. Z tego względu wiele parabanków przekształca się pod klientów biznesowych, pod absolwentów, czy osoby wchodzące dopiero na rynek zatrudnienia. Następuje stopniowe odejście od reklamy chwilówki tylko dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

Na zakończenie

Podatek bankowy, wzmożona konkurencja ze strony banków detalicznych, czy sektora pożyczek społecznościowych, rozwój programów socjalnych to duże problemy dla rozwoju kredytów krótkoterminowych w prywatnych firmach pożyczkowych. Czynniki ryzyka nie ograniczają jednak znacząco popytu na pożyczki gotówkowe. Warunki oferty poprawiają się w długim terminie.

Kilka słów o wekslach.

Polsce weksel wystawia się na zasadach jakie reguluje ustawa z 1936 roku. Jest to ustawa Prawo wekslowe. Weksel trasowany jest ważny jeżeli zostaną spełnione określone założenia. Po pierwsze na wekslu musi znaleźć się sama nazwa WEKSEL. Słowo to powinno by napisane w języku w jakim weksel został wystawiony. Po drugie na wekslu musi być wskazane bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy. Po trzecie na wekslu, aby był ważny nie może zabraknąć nazwiska osoby, która ma za ten weksel zapłacić. Osobę tą nazywa się trasantem. Po trzecie konieczne jest oznaczenie na wekslu terminu i miejsca płatności. Po czwarte na wekslu musi zostać wskazane nazwisko osoby na jakiej rzecz zapłata ma zostać wykonana. Po piąte, aby weksel był ważny musi znaleźć się na nim data wystawienia weksla i miejsce w jakim ten weksel wystawiono. I po szóste i najważniejsze na wekslu musi znaleźć się podpis osoby, która ten weksel wystawiła. Tylko jeżeli zostaną spełnione wszystkie wyżej wymienione elementy weksel może zostać uznany za ważny. Do 2007 roku były dostępne specjalne blankiety wekslowe. Od tego roku też nie pobiera się opłaty skarbowej za weksel, ale funkcjonują blankiety prywatne jakie wydaja poszczególni przedsiębiorcy. Nie ma też jednolitego wzoru jak ten weksel ma wyglądać.

Jakie funkcje spełnia weksel.

Weksle spełniają kilka zasadniczych funkcji. Jedną z nich jest funkcja kredytowa. Jest ona wyrażona w odroczonym terminie płatności należności za określone usługi lub towary do momentu jaki został oznaczony na wekslu. Jest to pewnego rodzaju forma kredytu handlowego. Kolejną z funkcji weksla jest funkcja płatnicza. Jak sama nazwa wskazuje w tym przypadku weksel wręcza się w zamian za zapłacenia za dane towary lub usługi. Weksle pełnią również funkcje gwarancyjną. Mogą one być zabezpieczeniem za dane zobowiązania pieniężne, które już istnieją lub pojawią się w przyszłości. Funkcja obiegowa weksli polega na ty, że prawa wynikające z weksla mogą być przenoszone w drodze indosu na inna osobę. Kolejną z funkcji weksli jest funkcja refinansowa. Przedstawiając weksel do dyskonta w banku można otrzymać sumę wekslową, która jest pomniejszona o prowizję banku i dyskonto zanim nastąpi płatność tego weksla.

Minusy lokat bankowych

enter image description here Mogłoby się wydawać, że lokaty bankowe to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą zaoszczędzić i którzy posiadają odpowiedni kapitał, który spokojnie może rosnąć na lokacie. Jest to bowiem właściwie pewny zysk. Wbrew pozorom istnieje wielu przeciwników lokat bankowych, którzy zaznaczają na przykład, że zysk ten jest bardzo niski i że o wiele szybciej można uzyskać pieniądze inwestując swój kapitał w akcje spółek giełdowych. Wejdź również sprawdzić najlepsze pożyczki na http://www.okasa.pl/

Niskie zyski

Stały zysk to nie wszystko. Pieniądze odłożone na lokacie wprawdzie są bezpieczne i bardzo powoli, ale zawsze pomnażają się, jednak oprocentowanie (które raczej nie przekracza kilku procent w ciągu roku) nie zapewni nam tak zwanych „kokosów”. Szczególnie nasz zysk nie będzie wyjątkowo pokaźny, jeśli „zamrożona” przez nas kwota nie będzie duża. Odłożenie na lokacie dużej sumy (takiej, która pozwoliłaby na większy zysk z inwestycji) może okazać się jednak sporym kłopotem.

Terminowość lokat

Jednym z minusów lokat jest ich terminowość. Długoterminowe są znacznie bardziej opłacalne, podlegają bowiem zazwyczaj większemu oprocentowaniu. Z drugiej jednak strony wiążą się z pewnego rodzaju ryzykiem. Jeśli bowiem odłożone przez nas pieniądze będą nam potrzebne wcześniej (przed upływem terminu zapadalności inwestycji), to możemy spodziewać się różnego rodzaju sankcji. Chodzi tutaj głównie o anulowanie profitów – częściową lub całościową utratę zebranych do tej pory odsetek od kapitału, ale także o bardziej rygorystyczne sankcje takie jak nakładanie kar czy też opłat manipulacyjnych na klientów zrywających wcześniej umowę. Z drugiej strony mamy lokaty krótkoterminowe, są one bezpieczniejsze (termin do wypłacenia pieniędzy upływa znacznie szybciej a zainwestowany przez nas kapitał szybciej do nas powraca), z drugiej jednak strony musimy pamiętać o tym, że oprocentowanie tego typu lokat jest niższe – końcowe zyski będą zatem również niższe.

Podatek od zysków kapitałowych

Dużym minusem lokat jest podatek od zysków kapitałowych, wynosi on aż 19%! Banki chcąc wybielić się i zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania właśnie z ich oferty (a nie z oferty proponowanej przez konkurencję) bardzo często pomijają fakt, że od uzyskanego dochodu trzeba będzie odjąć podatek. Pewnego rodzaju pułapkę mogą tutaj stanowić oprocentowania nominalne, mylone przez niedoświadczonych klientów z oprocentowaniem realnym.

Inflacja

Dużym minusem lokat bankowych jest to, że trzeba być szczególnie wyczulonym na spadek wartości pieniądza, który może pokrzyżować nasze plany zdobycia określonego zysku i sprawić, że nasz kapitał wcale się nie zwiększy.