Bezpieczeństwo współpracy z firmami pożyczkowymi

Kredytobiorca chce zaciągnąć zawsze najtańszy, ale też bezpieczny kredyt gotówkowy i w razie problemów ze spłatą po prostu przejść negocjacje z doradcą kredytowym w celu ustalenia nowych warunków spłaty zobowiązania. Niestety nie zawsze takie rozwiązanie wchodzi w grę. Bezpieczeństwo współpracy z firmami pożyczkowymi bazuje na kilku strategiach. O najważniejszych z nich przeczytasz w artykule.

enter image description here

Umowa z firmami pożyczkowymi, a kwestie bezpieczeństwa

Wskazówka dotycząca czytania umów kredytowych przed podpisaniem wydaje się śmieszna. Z raportów branżowych wynika jednak, że wielu kredytobiorców nie wie dokładnie pod czym składa podpis. Firmy pożyczkowe oczywiście informują o warunkach zobowiązania w regulaminie i w dopasowanym formularzu na stronie internetowej. W umowach kredytowych czasami dochodzi do wprowadzenia klauzul niedozwolonych, przez które dochodzi do rozwoju nadmiernego ryzyka dla kredytobiorcy. Studiowanie regulaminu, umowy i formularzy informacyjnej warto uznać za podstawowy czynnik bezpieczeństwa. W kancelariach prawnych znajdziesz dział analizy umów kredytowych. Przy większym kredycie wizyta u prawnika to bardzo dobry pomysł. Zwróć również uwagę na promocje w branży kredytowej. Większość promocji charakteryzuje się limitem. Po przekroczeniu konkretnego okresu wracasz do normalnych warunków spłaty, często bardzo wysokich. Przed podpisaniem umowy kredytowej sprawdź również wiarygodność firmy pożyczkowej. Teraz firmy pożyczkowe to najczęściej spółki prawa handlowego. Wynika to z nowych warunków prawnych. Zobacz, czy firma pożyczkowa posiada oddział stacjonarny, czy funkcjonuje jedynie w przestrzeni multimedialnej. Nie zgadzaj się też na wprowadzanie nadmiernych zabezpieczeń w porównaniu do sugerowanej kwoty kredytu gotówkowego.

Bezpieczne kredytowanie to najważniejszy cel

Zasady bezpieczeństwa przy pozyskiwaniu kredytu gotówkowego zastosujesz właściwie za każdym razem. Obecnie prawo zmienia się na korzyść kredytobiorców, szczególnie pod względem kształtowania kosztów pozaodsetkowych. Nie musisz obawiać się złych umów, bo w razie czego wystarczy zgłoszenie do rzecznika praw konsumentów. Czy twoim zdaniem bezpieczeństwo zaciągania kredytów gotówkowych poprawiło się w gospodarce?

Najlepsze lokaty na rynku.

enter image description here W dzisiejszych czasach jest tak wiele ciekawych ofert lokat, że można wybierać i przebierać dowoli. Każdy z banków stara się w taki sposób przygotować swoje oferty, aby jak najwięcej klientów z nich skorzystało. Wysoki procent na powitanie oferuje nam mBank. Jest on równy 3,5%. Jest to obecnie najwyższe oprocentowanie na jakie możemy liczyć w ofertach przygotowanych przez mBank. Jest to rodzaj lokaty kwartalnej, którą można otworzyć mając do dyspozycji jedynie pięćset złotych. Kwota maksymalna jaką możemy wpłacić na tą lokatę wynosi dziesięć tysięcy złotych. Jeżeli zdarzy nam się sytuacja, w której przyjdzie nam przed czasem zerwać lokatę nie będziemy ponosić z tego tytułu żadnych opłat. Można założyć tylko jedną taką lokatę i można ją odnowić automatycznie po trzech miesiącach. W przypadku, kiedy przedterminowo wypłacimy środki pieniężne z lokaty stopa procentowa będzie wynosiła jedynie 0,1%. Open Finance Oferuje nam lokaty na przyszłość dziecka. Już dziś warto zastanowić się jak będzie ona wyglądała u odłożyć na nią jakieś wolne pieniądze. Można do tego wykorzystać program 500 plus. Są to dodatkowe pieniądze jakich jeszcze do niedawna nie było i warto je zainwestować w przyszłość dziecka.

Oferty lokat w Getin Banku.

Getin Bank przygotował dla swoich klientów kilka ciekawych propozycji lokat bankowych. Można znaleźć coś dla siebie, co będzie pod każdym względem idealne. Jedną z takich ofert jest lokata Na nowe środki. Oprocentowanie nominalne na jakie możemy liczyć to 2% w skali roku, przy lokacie na okres czterech miesięcy. Lokatę można założyć mając minimum pięćset złotych. Maksymalna kwota jaką możemy wpłacić na lokatę do dwieście tysięcy złotych. Kolejną z ofert Getin Banku jest lokata progresywna. Tutaj bank oferuje nam oprocentowanie nominalne 1,85% w skali roku. Lokatę można założyć na okres dwunastu miesięcy mając do dyspozycji jedyne pięćset złotych. Tradycyjna lokata w Getin Banku ma oprocentowanie nominalne od 1,75% do 1,85% w skali roku. Można ją założyć na okres jednego kwartału lub na pół roku. Kwota minimalna potrzebna do uruchomienia lokaty to zaledwie pięćset złotych.

Toyota Bank przygotowując swoje oferty chce, aby były one łatwe w obsłudze i bezpieczne. Większość lokat można założyć przez internet lub przez telefon. Ciekawą ofertą jest lokata Pewny Zysk w 160 dni. Jak sama nazwa wskazuje lokatę zakłada się na okres 160 dni i co ważne można to zrobić bez wychodzenia z domu. Lokatę można założyć w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, dzięki temu, że oferta jest dostępna w systemie bankowości elektronicznej. Lokata ma oprocentowanie nominalne w wysokości 2,25% w skali roku. Jedna lokata może być założona na kwotę od trzech do trzynastu tysięcy złotych. Klient maksymalnie może założyć dziesięć lokat tego typu i w stu procentach może nimi zarządzać za pośrednictwem internetu.

Oferty Idea Banku.

Idea Bank jest jednym z popularniejszych banków jeżeli chodzi o lokaty. Ma w swojej ofercie ich co najmniej kilka. Jedną z nich jest Lokata Happy do 4%. Jest to propozycja dla nowych klientów banku. Oprocentowanie uzależnione jest od okresu na jaki została założona lokata. Jeżeli na dwa miesiące oprocentowanie będzie wynosiło 4% w skali roku, ale jeżeli założymy ją na miesiąc spadnie ono do 3%. Lokatę można założyć mając do dyspozycji kwotę pięciuset złotych i to bez konieczności zakładania konta bankowego i bez żadnych dodatkowych produktów. Lokata Happy Plus ma oprocentowanie 2,5% i również jest dla nowych klientów. Można na nią ulokować kwotę do stu tysięcy złotych.

Ryzyko w działalności prywatnych firm pożyczkowych

Udzielanie kredytów krótkoterminowych przez prywatne firmy, tzw. parabanki to zadanie trudne, ale jednocześnie opłacalne. Według analiz branżowych praktycznie trzydzieści procent gospodarstw domowych w Polsce posiada pewne formy zadłużenia. Ryzyko w działalności prywatnych firm pożyczkowych występuje na dość wysokim poziomie. Poza tym sektor pozabankowy mierzy się z mocno zmiennym otoczeniem konkurencyjnym. W artykule otrzymasz informacje o czynnikach ryzyka występujących w parabankach i zobaczysz, jakie działania podejmuje się w celu ograniczenia niekorzystnych elementów.

enter image description here

Konkurencja w branży udzielania kredytów krótkoterminowych

Pierwszy czynnik ryzyka rozwoju sektora parabankowego to wzmożona konkurencja ze strony alternatywnych form zadłużenia. To głównie pożyczki społecznościowe i rozwój stron, gdzie kredyt można pozyskać bezpośrednio od inwestora indywidualnego, np. na cele zadłużeniowe. Korzystacie z kredytów krótkoterminowych u inwestorów indywidualnych jest mocno elastyczne, a umowa bazuje przede wszystkim na kodeksie cywilnym, a nie na ustawie o kredycie konsumenckim, czy tym bardziej na prawie bankowym. Większość parabanków funkcjonuje w internecie, na dojazd i w oddziałach stacjonarnych. Chwilówki przekazuje się kredytobiorcom nawet ze słabą zdolnością kredytową. Agencji parabanków podchodzą mocno indywidualnie do analizy zdolności kredytowych, chociaż zgodnie z normami posługują się również bazami Biura Informacji Kredytowej. Stabilność sektora finansowego jest bowiem ważna dla Komisji Nadzoru Finansowego. Parabanki walczą z konkurencją również przez zawrotne wydatki na reklamy.

Problem kosztów pozaodsetkowych

Na sektor parabankowy pada widmo lichwiarskich zobowiązań, w których odsetki karne przekraczają więcej niż 100% kwoty pożyczki. Ustawa antylichwiarska i nowe reguły obmyślane przez Ministerstwo Sprawiedliwości (według najnowszych doniesień) zmienią układ w kosztach pozaodsetkowych na korzyść konsumentów. To dobra wiadomość, ponieważ pożyczki lichwiarskie wpływają negatywnie na wiarygodność całego rynku. Parabank standardowo podaje koszty zobowiązania klientowi, bo tak nakazuje ustawa o kredycie konsumenckim. Natomiast dodatkowe opłaty, np. za dojazd do klienta i wypłatę gotówki po prostu się ukrywa. Oczywiście tylko niewielki odsetek firm pożyczkowych działa w taki sposób, ale jednak zachowanie rzutuje na obrazie całej branży. Koszty pozaodsetkowe można ocenić samodzielnie, np. przez bezpłatne porównywarki kredytów gotówkowych i naturalnie przez dokładne studiowanie regulaminów.

Programy socjalne w społeczeństwie

Chwilówki to kredyty krótkoterminowe udzielane do kilku tygodni. Chwilówka to szansa na poprawienie płynności gospodarstwa domowego w krytycznych sytuacjach, np. w czasie choroby. Obecnie nawet programy socjalne na czele z 500+ rywalizują z popytem na kredyty krótkoterminowe. Rodziny z dofinansowaniem spłacają według statystyk w pierwszej kolejności zaległe raty kredytów krótkoterminowych, a później zaczynają oszczędzać. Z tego względu wiele parabanków przekształca się pod klientów biznesowych, pod absolwentów, czy osoby wchodzące dopiero na rynek zatrudnienia. Następuje stopniowe odejście od reklamy chwilówki tylko dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

Na zakończenie

Podatek bankowy, wzmożona konkurencja ze strony banków detalicznych, czy sektora pożyczek społecznościowych, rozwój programów socjalnych to duże problemy dla rozwoju kredytów krótkoterminowych w prywatnych firmach pożyczkowych. Czynniki ryzyka nie ograniczają jednak znacząco popytu na pożyczki gotówkowe. Warunki oferty poprawiają się w długim terminie.

Kilka słów o wekslach.

Polsce weksel wystawia się na zasadach jakie reguluje ustawa z 1936 roku. Jest to ustawa Prawo wekslowe. Weksel trasowany jest ważny jeżeli zostaną spełnione określone założenia. Po pierwsze na wekslu musi znaleźć się sama nazwa WEKSEL. Słowo to powinno by napisane w języku w jakim weksel został wystawiony. Po drugie na wekslu musi być wskazane bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy. Po trzecie na wekslu, aby był ważny nie może zabraknąć nazwiska osoby, która ma za ten weksel zapłacić. Osobę tą nazywa się trasantem. Po trzecie konieczne jest oznaczenie na wekslu terminu i miejsca płatności. Po czwarte na wekslu musi zostać wskazane nazwisko osoby na jakiej rzecz zapłata ma zostać wykonana. Po piąte, aby weksel był ważny musi znaleźć się na nim data wystawienia weksla i miejsce w jakim ten weksel wystawiono. I po szóste i najważniejsze na wekslu musi znaleźć się podpis osoby, która ten weksel wystawiła. Tylko jeżeli zostaną spełnione wszystkie wyżej wymienione elementy weksel może zostać uznany za ważny. Do 2007 roku były dostępne specjalne blankiety wekslowe. Od tego roku też nie pobiera się opłaty skarbowej za weksel, ale funkcjonują blankiety prywatne jakie wydaja poszczególni przedsiębiorcy. Nie ma też jednolitego wzoru jak ten weksel ma wyglądać.

Jakie funkcje spełnia weksel.

Weksle spełniają kilka zasadniczych funkcji. Jedną z nich jest funkcja kredytowa. Jest ona wyrażona w odroczonym terminie płatności należności za określone usługi lub towary do momentu jaki został oznaczony na wekslu. Jest to pewnego rodzaju forma kredytu handlowego. Kolejną z funkcji weksla jest funkcja płatnicza. Jak sama nazwa wskazuje w tym przypadku weksel wręcza się w zamian za zapłacenia za dane towary lub usługi. Weksle pełnią również funkcje gwarancyjną. Mogą one być zabezpieczeniem za dane zobowiązania pieniężne, które już istnieją lub pojawią się w przyszłości. Funkcja obiegowa weksli polega na ty, że prawa wynikające z weksla mogą być przenoszone w drodze indosu na inna osobę. Kolejną z funkcji weksli jest funkcja refinansowa. Przedstawiając weksel do dyskonta w banku można otrzymać sumę wekslową, która jest pomniejszona o prowizję banku i dyskonto zanim nastąpi płatność tego weksla.

Minusy lokat bankowych

enter image description here Mogłoby się wydawać, że lokaty bankowe to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą zaoszczędzić i którzy posiadają odpowiedni kapitał, który spokojnie może rosnąć na lokacie. Jest to bowiem właściwie pewny zysk. Wbrew pozorom istnieje wielu przeciwników lokat bankowych, którzy zaznaczają na przykład, że zysk ten jest bardzo niski i że o wiele szybciej można uzyskać pieniądze inwestując swój kapitał w akcje spółek giełdowych. Wejdź również sprawdzić najlepsze pożyczki na http://www.okasa.pl/

Niskie zyski

Stały zysk to nie wszystko. Pieniądze odłożone na lokacie wprawdzie są bezpieczne i bardzo powoli, ale zawsze pomnażają się, jednak oprocentowanie (które raczej nie przekracza kilku procent w ciągu roku) nie zapewni nam tak zwanych „kokosów”. Szczególnie nasz zysk nie będzie wyjątkowo pokaźny, jeśli „zamrożona” przez nas kwota nie będzie duża. Odłożenie na lokacie dużej sumy (takiej, która pozwoliłaby na większy zysk z inwestycji) może okazać się jednak sporym kłopotem.

Terminowość lokat

Jednym z minusów lokat jest ich terminowość. Długoterminowe są znacznie bardziej opłacalne, podlegają bowiem zazwyczaj większemu oprocentowaniu. Z drugiej jednak strony wiążą się z pewnego rodzaju ryzykiem. Jeśli bowiem odłożone przez nas pieniądze będą nam potrzebne wcześniej (przed upływem terminu zapadalności inwestycji), to możemy spodziewać się różnego rodzaju sankcji. Chodzi tutaj głównie o anulowanie profitów – częściową lub całościową utratę zebranych do tej pory odsetek od kapitału, ale także o bardziej rygorystyczne sankcje takie jak nakładanie kar czy też opłat manipulacyjnych na klientów zrywających wcześniej umowę. Z drugiej strony mamy lokaty krótkoterminowe, są one bezpieczniejsze (termin do wypłacenia pieniędzy upływa znacznie szybciej a zainwestowany przez nas kapitał szybciej do nas powraca), z drugiej jednak strony musimy pamiętać o tym, że oprocentowanie tego typu lokat jest niższe – końcowe zyski będą zatem również niższe.

Podatek od zysków kapitałowych

Dużym minusem lokat jest podatek od zysków kapitałowych, wynosi on aż 19%! Banki chcąc wybielić się i zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania właśnie z ich oferty (a nie z oferty proponowanej przez konkurencję) bardzo często pomijają fakt, że od uzyskanego dochodu trzeba będzie odjąć podatek. Pewnego rodzaju pułapkę mogą tutaj stanowić oprocentowania nominalne, mylone przez niedoświadczonych klientów z oprocentowaniem realnym.

Inflacja

Dużym minusem lokat bankowych jest to, że trzeba być szczególnie wyczulonym na spadek wartości pieniądza, który może pokrzyżować nasze plany zdobycia określonego zysku i sprawić, że nasz kapitał wcale się nie zwiększy.

Kredyty dewizowe

enter image description here Ze względu na rodzaj waluty kredyt gotówkowy może być podzielony na kilka grup, ale jedną z bardziej znanych i cenionych w Polsce jest kredyt dewizowy. Jest to jednak pewnego rodzaju ryzyko związane z jego zaciągnięciem, ponieważ jest to kredyt pobierany w obcej walucie, a najczęściej oprocentowanie nie jest stałe. Warto się więc poważnie zastanowić nad tym, czy taki kredyt jest dla nas dobrym rozwiązaniem, czy lepiej zdecydować się na jakiś inny.

Pośrednik kredytowy na pewno poinformuje nas o tym, w jakiej walucie możemy pozwolić sobie na taki kredyt, a z reguły jest on udostępniany w trzech najbardziej znanych: dolary USA, franki szwajcarskie oraz funt szterling. Od nas samych zależy to, na którą konkretnie walutę się zdecydujemy. Warto poczytać o ich kursie, dzięki czemu nasza decyzja będzie pewniejsza, lecz trzeba być przecież przygotowanym na to, że takie kursy często się zmieniają i należy być z nimi na bieżąco, aby kontrolować swój kredyt gotówkowy. Wielką rolę przy zaciąganiu tego kredytu ma z pewnością umowa podpisywana z bankiem, gdyż tam dokładnie opisane będzie to na jakich warunkach ma zmieniać się oprocentowanie kredytu, a być może będzie ono stało, co jest zabezpieczeniem dla kredytobiorców. Musimy więc w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy kredyt dewizowy w danej ofercie jest udzielany z oprocentowaniem stopy zmiennej czy też stałej. Oczywiście o wszystkim poinformować powinien nas wybrany pośrednik kredytowy, który będzie nam też zapewne wysyłał stałe aktualizacje kursów wybranej przez nas waluty kredytowej.

Dużą zaletą kredytu dewizowego jest z całą pewnością to, że jest on spłacany w naszej rodzimej walucie, a więc polskich złotych. Nie trzeba więc w takim przypadku wymieniać waluty, aby móc spłacić ratę kredytu, ale należy zwrócić uwagę na kurs waluty w momencie spłaty. Mowa tutaj o walucie, w jakiej został pobrany kredyt. Nie musimy sobie jednak zbytnio zaprzątać tym głowy, bo nasza rata zostanie dokładnie wyliczona przez specjalistów, ewentualnie można sprawdzić, czy nie doszło do jakiegoś błędu z tym związanego. Kredyt gotówkowy w takiej formie jest chętnie wybierany zarówno przez klientów indywidualnych, ale także przez firmy. Przedsiębiorstwa nawet chętniej decydują się na takie rozwiązanie w dzisiejszych czasach.

Wybrany przez nas kredyt dewizowy musi być jednak najlepszy na rynku, aby potem nie żałować swojej decyzji. Warto zapoznać się najpierw z opiniami na temat takich kredytów, aby na koniec wiedzieć, który jest najlepszy. Dobry pośrednik kredytowy powinien jednak w pierwszej kolejności przygotować dla nas spis wszystkich najpoważniejszych kredytów w tej formie, a potem poszerzyć naszą wiedzę w tym zakresie. W sytuacji, gdy nie czujemy się pewnie zaciągając kredyt gotówkowy w obcej walucie, zawsze można zrezygnować z tej opcji i zdecydować się na prostszą, a więc kredyt w polskich złotych. Wtedy nie będzie już trzeba zwracać uwagi na kurs waluty przy spłacie raty.