Kilka słów o wekslach.

Polsce weksel wystawia się na zasadach jakie reguluje ustawa z 1936 roku. Jest to ustawa Prawo wekslowe. Weksel trasowany jest ważny jeżeli zostaną spełnione określone założenia. Po pierwsze na wekslu musi znaleźć się sama nazwa WEKSEL. Słowo to powinno by napisane w języku w jakim weksel został wystawiony. Po drugie na wekslu musi być wskazane bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy. Po trzecie na wekslu, aby był ważny nie może zabraknąć nazwiska osoby, która ma za ten weksel zapłacić. Osobę tą nazywa się trasantem. Po trzecie konieczne jest oznaczenie na wekslu terminu i miejsca płatności. Po czwarte na wekslu musi zostać wskazane nazwisko osoby na jakiej rzecz zapłata ma zostać wykonana. Po piąte, aby weksel był ważny musi znaleźć się na nim data wystawienia weksla i miejsce w jakim ten weksel wystawiono. I po szóste i najważniejsze na wekslu musi znaleźć się podpis osoby, która ten weksel wystawiła. Tylko jeżeli zostaną spełnione wszystkie wyżej wymienione elementy weksel może zostać uznany za ważny. Do 2007 roku były dostępne specjalne blankiety wekslowe. Od tego roku też nie pobiera się opłaty skarbowej za weksel, ale funkcjonują blankiety prywatne jakie wydaja poszczególni przedsiębiorcy. Nie ma też jednolitego wzoru jak ten weksel ma wyglądać.

Jakie funkcje spełnia weksel.

Weksle spełniają kilka zasadniczych funkcji. Jedną z nich jest funkcja kredytowa. Jest ona wyrażona w odroczonym terminie płatności należności za określone usługi lub towary do momentu jaki został oznaczony na wekslu. Jest to pewnego rodzaju forma kredytu handlowego. Kolejną z funkcji weksla jest funkcja płatnicza. Jak sama nazwa wskazuje w tym przypadku weksel wręcza się w zamian za zapłacenia za dane towary lub usługi. Weksle pełnią również funkcje gwarancyjną. Mogą one być zabezpieczeniem za dane zobowiązania pieniężne, które już istnieją lub pojawią się w przyszłości. Funkcja obiegowa weksli polega na ty, że prawa wynikające z weksla mogą być przenoszone w drodze indosu na inna osobę. Kolejną z funkcji weksli jest funkcja refinansowa. Przedstawiając weksel do dyskonta w banku można otrzymać sumę wekslową, która jest pomniejszona o prowizję banku i dyskonto zanim nastąpi płatność tego weksla.

Minusy lokat bankowych

enter image description here Mogłoby się wydawać, że lokaty bankowe to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą zaoszczędzić i którzy posiadają odpowiedni kapitał, który spokojnie może rosnąć na lokacie. Jest to bowiem właściwie pewny zysk. Wbrew pozorom istnieje wielu przeciwników lokat bankowych, którzy zaznaczają na przykład, że zysk ten jest bardzo niski i że o wiele szybciej można uzyskać pieniądze inwestując swój kapitał w akcje spółek giełdowych. Wejdź również sprawdzić najlepsze pożyczki na http://www.okasa.pl/

Niskie zyski

Stały zysk to nie wszystko. Pieniądze odłożone na lokacie wprawdzie są bezpieczne i bardzo powoli, ale zawsze pomnażają się, jednak oprocentowanie (które raczej nie przekracza kilku procent w ciągu roku) nie zapewni nam tak zwanych „kokosów”. Szczególnie nasz zysk nie będzie wyjątkowo pokaźny, jeśli „zamrożona” przez nas kwota nie będzie duża. Odłożenie na lokacie dużej sumy (takiej, która pozwoliłaby na większy zysk z inwestycji) może okazać się jednak sporym kłopotem.

Terminowość lokat

Jednym z minusów lokat jest ich terminowość. Długoterminowe są znacznie bardziej opłacalne, podlegają bowiem zazwyczaj większemu oprocentowaniu. Z drugiej jednak strony wiążą się z pewnego rodzaju ryzykiem. Jeśli bowiem odłożone przez nas pieniądze będą nam potrzebne wcześniej (przed upływem terminu zapadalności inwestycji), to możemy spodziewać się różnego rodzaju sankcji. Chodzi tutaj głównie o anulowanie profitów – częściową lub całościową utratę zebranych do tej pory odsetek od kapitału, ale także o bardziej rygorystyczne sankcje takie jak nakładanie kar czy też opłat manipulacyjnych na klientów zrywających wcześniej umowę. Z drugiej strony mamy lokaty krótkoterminowe, są one bezpieczniejsze (termin do wypłacenia pieniędzy upływa znacznie szybciej a zainwestowany przez nas kapitał szybciej do nas powraca), z drugiej jednak strony musimy pamiętać o tym, że oprocentowanie tego typu lokat jest niższe – końcowe zyski będą zatem również niższe.

Podatek od zysków kapitałowych

Dużym minusem lokat jest podatek od zysków kapitałowych, wynosi on aż 19%! Banki chcąc wybielić się i zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania właśnie z ich oferty (a nie z oferty proponowanej przez konkurencję) bardzo często pomijają fakt, że od uzyskanego dochodu trzeba będzie odjąć podatek. Pewnego rodzaju pułapkę mogą tutaj stanowić oprocentowania nominalne, mylone przez niedoświadczonych klientów z oprocentowaniem realnym.

Inflacja

Dużym minusem lokat bankowych jest to, że trzeba być szczególnie wyczulonym na spadek wartości pieniądza, który może pokrzyżować nasze plany zdobycia określonego zysku i sprawić, że nasz kapitał wcale się nie zwiększy.

Kredyty dewizowe

enter image description here Ze względu na rodzaj waluty kredyt gotówkowy może być podzielony na kilka grup, ale jedną z bardziej znanych i cenionych w Polsce jest kredyt dewizowy. Jest to jednak pewnego rodzaju ryzyko związane z jego zaciągnięciem, ponieważ jest to kredyt pobierany w obcej walucie, a najczęściej oprocentowanie nie jest stałe. Warto się więc poważnie zastanowić nad tym, czy taki kredyt jest dla nas dobrym rozwiązaniem, czy lepiej zdecydować się na jakiś inny.

Pośrednik kredytowy na pewno poinformuje nas o tym, w jakiej walucie możemy pozwolić sobie na taki kredyt, a z reguły jest on udostępniany w trzech najbardziej znanych: dolary USA, franki szwajcarskie oraz funt szterling. Od nas samych zależy to, na którą konkretnie walutę się zdecydujemy. Warto poczytać o ich kursie, dzięki czemu nasza decyzja będzie pewniejsza, lecz trzeba być przecież przygotowanym na to, że takie kursy często się zmieniają i należy być z nimi na bieżąco, aby kontrolować swój kredyt gotówkowy. Wielką rolę przy zaciąganiu tego kredytu ma z pewnością umowa podpisywana z bankiem, gdyż tam dokładnie opisane będzie to na jakich warunkach ma zmieniać się oprocentowanie kredytu, a być może będzie ono stało, co jest zabezpieczeniem dla kredytobiorców. Musimy więc w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy kredyt dewizowy w danej ofercie jest udzielany z oprocentowaniem stopy zmiennej czy też stałej. Oczywiście o wszystkim poinformować powinien nas wybrany pośrednik kredytowy, który będzie nam też zapewne wysyłał stałe aktualizacje kursów wybranej przez nas waluty kredytowej.

Dużą zaletą kredytu dewizowego jest z całą pewnością to, że jest on spłacany w naszej rodzimej walucie, a więc polskich złotych. Nie trzeba więc w takim przypadku wymieniać waluty, aby móc spłacić ratę kredytu, ale należy zwrócić uwagę na kurs waluty w momencie spłaty. Mowa tutaj o walucie, w jakiej został pobrany kredyt. Nie musimy sobie jednak zbytnio zaprzątać tym głowy, bo nasza rata zostanie dokładnie wyliczona przez specjalistów, ewentualnie można sprawdzić, czy nie doszło do jakiegoś błędu z tym związanego. Kredyt gotówkowy w takiej formie jest chętnie wybierany zarówno przez klientów indywidualnych, ale także przez firmy. Przedsiębiorstwa nawet chętniej decydują się na takie rozwiązanie w dzisiejszych czasach.

Wybrany przez nas kredyt dewizowy musi być jednak najlepszy na rynku, aby potem nie żałować swojej decyzji. Warto zapoznać się najpierw z opiniami na temat takich kredytów, aby na koniec wiedzieć, który jest najlepszy. Dobry pośrednik kredytowy powinien jednak w pierwszej kolejności przygotować dla nas spis wszystkich najpoważniejszych kredytów w tej formie, a potem poszerzyć naszą wiedzę w tym zakresie. W sytuacji, gdy nie czujemy się pewnie zaciągając kredyt gotówkowy w obcej walucie, zawsze można zrezygnować z tej opcji i zdecydować się na prostszą, a więc kredyt w polskich złotych. Wtedy nie będzie już trzeba zwracać uwagi na kurs waluty przy spłacie raty.